# Không chỉ là Game mà còn là bán hàng

Thông tin chi tiết sản phẩm Tượng hộ Pháp Hộ pháp (chữ Nho: 護法, sa. dharmapāla, pi. dhammapāla) theo nhà Phật, nhất là phái Kim cương thừa là những vị thần bảo vệ Phật pháp và Phật tử. Phật giáo Việt Nam liệt kê nhiều vị thần hộ pháp như Phạm Thiên, Đế Thích, Kiên… Read More

Thông tin chi tiết sản phẩm tượng Thập Bát La Hán Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh.Tượng La hán trình bày những nét sống động của các bậc Thánh hết sức hồn nhiên… Read More