# Không chỉ là Game mà còn là bán hàng

Chi tiết sản phẩm tượng phật Di Lặc Tượng phật Di Lặc là một vị phật được thờ rộng rãi ở Đông Á. Di Lặc là vị Bồ tát xuất hiện trên Trái Đất đã đạt được giác ngộ hoàn toàn, chứng ngộ thành Phật, giảng dạy Phật Pháp và giáo hóa chúng sinh. Tượng Di Lặc 03 Chữ… Read More

Chi tiết sản phẩm tượng Hộ Pháp Tượng Hộ Pháp là các vị thần bảo vệ phật pháp và phật tử. Hộ pháp phổ biến là hai vị thần đối sánh thờ trong chùa mang tên Khuyến Thiện và Trừng Ác.Việc thờ ông Thiện và ông Ác trong chùa nhằm thể hiện sự tồn tại biện… Read More

Chi tiết sản phẩm tượng Thập Bát La Hán Tượng Thập Bát La Hán gồm 18 vị phật Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng sanh. Tất cả đều là đệ tử của đức phật… Read More

Mẫu Tượng phật Quan Âm Bồ Tát Tượng Quan Âm Bồ Tát là một vị bồ tát được tôn thờ trong phật giáo Đông Á, Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, nước, quỷ dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con cũng hay… Read More

Chi tiết sản phẩm tượng Tam Thế Phật Bộ Tượng Tam Thể Phật thường được đặt ở nơi cao nhất và được các phật tử tôn kính nhất Tam Thế Phật là đại diện cho ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Phần lớn thì vị ở giữa là đức Thích Ca Mâu Ni… Read More