# Không chỉ là Game mà còn là bán hàng

Tôi nghĩ rằng nhiều người đang tìm kiếm những thay đổi nhỏ trong lối sống để giúp tạo sự khác biệt, ngay cả trong khu vườn của riêng bạn. Một cách đơn giản là để thay thế các máy cắt cỏ chạy xăng với một máy cắt tay đẩy. Điều này ngay lập tức loại… Read More

Việc làm sạch các khu vực rộng lớn và các buổi làm việc lâu dài đòi hỏi máy mạnh hơn được trang bị với một đầu cắt. Tuôn ra các khu vực cắt xén là rất lớn nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều năng lượng, vì thread gây ra một hiệu ứng hãm vào việc… Read More

Máy cắt cỏ với thu hay không? Trong nhiều năm nó đã lan ra các phương pháp lớp phủ. Các lớp phủ cho biết trong một nutshell là để cắt mà không cần thu thập: cắt cỏ vẫn còn trên mặt đất và giúp để thụ tinh. Các máy cắt lớp phủ đã được thành… Read More