# Không chỉ là Game mà còn là bán hàng

Một số công cụ máy cắt cỏ  có một nhóm các ống que thăm dầu. Các phức tạp được thiết kế để truy cập dễ dàng hơn để kiểm tra mức dầu và thêm dầu vào  Các que thăm và nắp được đậy kín để các đường ống phụ với một O-ring. Các ống được… Read More

7 Xác định vị trí các bên trong của động cơ với danh sách các bộ phận. Vị trí của  phụ thuộc vào loại máy cắt cỏ và kích thước động cơ.   8 Tháo ừ động cơ bằng cách tháo các ốc vít trên cả hai mặt của các cơ sở piston giữ nó… Read More

động cơ là khá dễ dàng để loại bỏ, nhưng một mảnh của động cơ không chỉ cần giúp đỡ để xoá bỏ nó, mà còn là một vài công cụ đặc biệt, là bánh đà. Bánh đà được bắt vít và bị mắc kẹt trên trục động cơ trên đỉnh của động cơ máy… Read More